API là gì?

API (Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng) là bộ công cụ để phát triển phần mềm, cung cấp phương thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. Các thành phần của hệ thống có thể giao tiếp và cộng tác với nhau thông qua các API, mỗi API có thể được xây dựng theo một kiến trúc và ngôn ngữ riêng. Hiện nay, nhằm hỗ trợ các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng nên những sản phẩm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi đã cung cấp bộ gồm các API mà nhà phát triển có thể khai thác và sử dụng.

API thông tin user

API cung cấp công cụ giúp người dùng có thể truy xuất thông tin cá nhân của một người dùng trong hệ thống như id, email, full_name.

API Chatbot

Cung cấp các công cụ hỗ trợ giúp các nhà phát triển có thể xây dựng các chatbot trên các nền tảng API sẵn có như lấy thông tin, danh sách các bot trong hệ thống, tương tác giữa người dùng và các chatbot( lịch sử chat, các chat bot tương tác cao, recommend chatbot phù hợp với người dùng…).

API hỏi đáp

Cung cấp các công cụ hỗ trợ giúp xây dựng các ứng dụng hỏi đáp. Nhóm API hỏi đáp gồm các API giúp tạo, tương tác với các câu hỏi và câu trả lời và tìm kiếm theo từ khóa.